Mein Kampf


Mein kampf (Min kamp) är en bok skriven av Adolf Hitler. Bokserien består av två delar, Eine Abrechnung (En uppgörelse) som utgavs 1925 och Die Nationalsozialistische Bewegung (Den nationalsocialistiska rörelsen), som utgavs 1926.

Efter andra världskrigets slut hade Mein Kampf utgetts i över 10 miljoner exemplar i Tyskland där den under nazismen fått en status nästan liknande bibeln. Alla nygifta under nazityskland samt nya rekryter fick en bok utan kostnad. Genom boken fick nazistpartiet inkomster som beräknas till 7,6 miljoner riksmark.

Upphovsrätten innehas av delstatsregeringen i Bayern och utgår 2015. Inga nya upplagor har getts ut på tyska efter andra världskriget. I Österrike är både innehav och försäljning av boken förbjudna. I Frankrike är försäljning tillåten endast ifråga om en vetenskaplig kommenterad utgåva. I Nederländerna är försäljning förbjuden men innehav och utlåning tillåtet. Mein Kampf har länge funnits tillgänglig på arabiska och en ny utgåva blev nummer sex på bestsellerlistan i de palestinska självstyret. Också i Turkiet blev den en bestseller med 100 000 exemplar sålda på ett par månader. I Sovjetunionen var Mein Kampf förbjuden men i Ryssland är efterfrågan stor och åtminstone tre upplagor har utkommit efter 1992. Den ryska versionen finns också tillgänglig på olika webbplatser.


MeinKampf.se - För dig som vill veta vad Hitlers bok handlar om